Wednesday, August 09, 2006

Stripped - Nahá

Come with me Pojď se mnou
Into the trees pod stromy,
We´ll lay on the grass budeme se milovat v trávě
And let the hours pass a necháme čas plynout.
Take my hand Vezmi mě za ruku,
Come back to the land lehni si zpátky na zem
Let´s get away zkusíme uniknout,
Just for one day alespoň na jeden den.

Let me see you Nechej mě, abych se na Tebe díval
Stripped down to the bone a svlékal Tě.
Let me see you Nechej mě, abych se na Tebe díval
Stripped down to the bone a svlékal Tě.

Metropolis V tomhle městě
Has nothing on this nemůžeme ani dýchat
You´re breathing in fumes líbí se mi,
I taste when we kiss když mne líbáš.
Take my hand Vezmi mě za ruku
Come back to the land a lehni si zpátky na zem
Where everything´s ours celý svět nám bude patřit
For a few hours alespoň na pár hodin.