Monday, July 23, 2007

• rozpočty orgánů místní správy – rozpočty obecních úřadů, městských úřadů, finančních úřadů, atd.
• speciální fondy – vytvářejí je státní orgány k přesně vymezeným účelům. Patří sem například fondy sociálního zabezpečení.
• finance státních podniků – svým charakterem se blíží v tržních ekonomikách financím soukromých firem.