Sunday, September 09, 2007

Cíle ochrany domácích výrobců před zahraniční konkurencí –

a) před principem volného obchodu je dána přednost:
- strategickým vojensko politickým zájmům (zbrojní výroba, těžba vybraných surovin)
- udržení národní tradice určité výroby
- udržení odvětví, kde je vysoce koncentrován výzkum
- ekologickým aspektům při ochraně zemědělství apod.

b) další příčinou protekcionismu může být obava z příliš úzké specializace daného národního hospodářství a z ní plynoucí možné zranitelnosti ekonomiky při výkyvech zahraniční poptávky. Protekcionistická opatření by proto měla udržet existenci odvětví, která by jinak v zahraniční konkurenci podlehla. Tento argument se týká zejména ekonomik realizujících komparativní výhodu u několika málo zemědělských nebo surovinových komodit. Další varianta tohoto přístupu uvažuje aplikaci ochranného cla na odvětví, které ztrácí komparativní výhodu a prochází úpadkem.