Wednesday, April 12, 2006

POEZIE

Nejdůležitější věcí při námluvách, a především když se věnujete nějaké romantické činnosti, je být sebejistý. (To ale neznamená, že byste měl hned zkusit polohu číslo 263 - “Lilie proplétající se trakařem" podle ilustrované Kamasutry, a to bez jakékoli předcházející praxe).
Proč nezkusit psát poezii? Není důvod se toho obávat.
Dost vám pomůže, když si opíšete nebo zapamatujete několik veršů z repertoáru kvalitních básníků. Něco na způsob Macharova Sonetu o lásce:
.
.
.
Znám její vlasy, čelo, barvu lící,
rty, úsměv, který pro mě na nich plane,
znám vše - a blíže nemohu nic říci,
jen oči, oči, oči milované - - -