Saturday, August 12, 2006

From your sea of love z tvého moře lásky
I´ll take more than another riverfull vezmu si víc než kdokoliv jiný
And I´ll make it all wortwhile a udělám to takové, aby to za něco stálo
I´ll make your heart smile přinutím tvé srdce se smát.
Strangelove Zvláštní láska
Strange highs and strange lows zvláštní výšky a zvláštní hloubky
Strangelove zvláštní láska
That´s how my love goes tak moje láska vypadá
Strangelove zvláštní láska
Will you give it to me dej mi víc
Will you take the pain pocítíš bolest
I will give to you dám ti jí
Again and again zas a zas
And will you return it a ty mi to vrátíš.
There´ll be days Budou dny
When I´ll stray kdy budu bloudit
I may appear to be a možná se budu zdát
Constantly out of reach stále nedosažitelný
I give in to sin poddávám se hříchu,
Because I like to practise what I preach protože rád dělám to, co kážu