Thursday, July 26, 2007

Výdaje státního rozpočtu –

a) transfer- výdaj ze státního rozpočtu, za který státní orgány nezískají od příjemce žádný výrobek ani službu. Mezi transferové platby patří například podpora v nězaměstnanosti nebo výplaty starobních či invalidních důchodů.
b) výdaje na nákup výrobků a služeb – například kancelářské spony, luxusní limuzíny či tanky.

Mezi největší položky výdajů státního rozpočtu patří zpravidla následující položky:
• výdaje na sociální zebezpečení, školství a zdravotnictví
• výdaje na obranu
• výdaje směřující do ekonomiky
• náklady na státní správu