Thursday, August 07, 2008

Co znamená aids z pohledu esoteriky:


AIDS jako kolektivní ohrožení je důsledkem trvání problému, který byl
nastolen rakovinou. Rakovina a AIDS mají obsahově mnoho společného, což
bychom mohli vyjádřit pojmem "churavá láska". Láska míří v první řadě k
duši toho druhého, nikoli k jeho tělu, o to jde sexualitě. Obojí má své
oprávnění - nebezpečná je jen jednostrannost. Sexualita musí být vyvážena
láskou, jinak sklouzne do jednostrannosti, a každá jednostrannost je
"zlá", tj.neúplná a proto nemocná. Naše doba je sexualizovaná, ale bez
lásky. Zdůrazňováním sexuality se snažíme nahrazovat připravenost k lásce.
Sexualita slouží k uspokojení rozkoše, a to především vlastní. "Partner"
je tu jenom pomocným prostředkem. Láska naproti tomu vyžaduje opravdové
setkání s druhým člověkem. Setkání s "tím druhým" je však vždycky procesem
vyvolávajícím strach, neboť se dotýká podstaty vlastního bytí. Setkání s
druhým člověkem je pokaždé setkání s vlastním stínem. Proto je partnerství
tak nesnadné. Láska je spíše prací než rozkoší. Láska napadá hranice
našeho ega a chce, abychom se otevřeli.

Vývoj v rámci homosexuální komunity mířil dlouhou dobu od stálého
partnerství s jednou osobou k promiskuitě. Čím více se láska odděluje od
sexuality, tím rychleji zevšedňují sexuální podněty, sexuální podráždění
musí být stále originálnější, nápaditější a rafinovanější, abychom dosáhli
vzrušení. Z toho vyplývají i extrémní sexuální praktiky, které degradují
partnera na pouhý stimulátor.