Tuesday, September 11, 2007

Argument ve prospěch protekcionismu s cílem udržení vysoké zaměstnanosti je sice lákavý, avšak jen zdánlivě účinný. Příčin je několik:
- protekcionistická opatření vedou jednak k vyšším nákladům domácích výrobců ve srovnání se zahraniční konkurencí, jednak k vyšší ceně a tím ke ztrátě části spotřebitelského přebytku
- vyšší zaměstnanosti a produkce je dosaženo na úkor zahraničních ekonomik (platí pro proexportní účinek znehodnocení kurzu dané národní měny nebo pro vývozní subvence)