Sunday, April 23, 2006

STOPY

Zatímco bude vaše milá pryč, vystříhněte třeba z papíru stopy chodidel a udělejte z nich cestičku do ložnice.
Až se vrátí domů, tak se vydá po stopách a na konci na ni bude čekat dárek, který jste jí položil na postel.
Anebo na ni budete na posteli čekat vy.
Hlavně dbejte na to, aby na konci bylo velké překvapení. Použijete-li překvapení v negativním slova smyslu, můžete jím naznačit, že chcete váš vztah ukončit. To udělal na chatě jeden náš známý své bývalé přítelkyni Vlastě, které to došlo, když ji stopy dovedly lesní pěšinkou k blízkému venkovskému hřbitovu ke hrobu s křestním jménem Vlasta.
Investice:
balík papírů: 100 Kč