Thursday, September 07, 2006

And I thank you Přesto ti děkuji,
for bringing me here že jsi mě sem dostal,
for showing me home že jsi mi ukázal domov,
for singing these tears že jsi opěvoval tohle utrpení
finally I´ve found nakonec jsem poznal,
that I belong že patřím
Feels like home tam kde se cítím doma
I should have known měl jsem to vědět
from my first breath. od narození.

God send the only true friend Bůh mi seslal jen jediného skutečného přítele
I call mine dávám si předsevzetí,
pretend that I´ll make amends že s tím něco udělám
the next time někdy jindy
befriend the glorious end of the line. skončí má cesta se slávou.

And I thank you Přesto ti děkuji,
for bringing me here že jsi mě sem dostal,
for showing me home že jsi mi ukázal domov,
for singing these tears že jsi opěvoval tohle utrpení
finally I´ve found nakonec jsem poznal,
that I belong here. že sem patřím.