Tuesday, September 05, 2006

In your room V tvém pokoji
Your burning eyes tvé žhnoucí oči
Cause flames to arise vzněcují plameny
Will you let the fire die down soon necháš už oheň vyhasnout
Or will I always be here nebo tu zůstanu věčně
Your favourite passion tvá oblíbená vášeň
Your favourite game tvá oblíbená hra
Your favourite mirror tvé oblíbené zrcadlo
Your favourite slave tvůj oblíbený otrok.

I´m hanging on your words Visím na tvých rtech
living on your breath žiju tvým dechem
feeling with your skin cítím tvou kůží
Will I always be here chci tu zůstat věčně.


#Home Domov

Here is a song Zde je píseň
from the wrong side of town z odvrácené strany města
where I´m bound kde jsem
to the ground připoután k zemi
by the loneliest sound nejosamělejší zvuk,
that pounds from within který mě drtí zevnitř
and is pinning me down. a ubíjí mě.