Monday, August 28, 2006

Kiss me goodbye Polib mě na rozloučenou,
When I´m on my own když zůstávám sám
But you know that I´d dobře víš,
Rather be home že bych byl raději s Tebou.
It´s a question of lust Je to otázka rozkoše,
It´s a question of trust otázka důvěry,
It´s a question of not letting něco, co nedává smysl
What we´ve built up to co jsem spolu vybudovali
Crumble to dust se rozpadá na prach
It is all of these things and more všechny ty věci,
That keep us together které nás spojovaly.


#Never Let Me Down Again Nikdy mě už neopusť