Saturday, September 16, 2006

Tonight dnes večer
I´m in the hands of fate jsem v rukou osudu
I hand myself sám se držím
Over on a plate nad zemí
Now nyní.

Oh little girl Holčičko
There are times when I feel někdy cítím
I´d rather not be že bych raději měl být
The one behind the wheel za volantem
Come přijď
Pull my strings ovládej me
Watch me move sleduj můj pohyb
I do anything dělám všechno možné
Please prosím.

Sweet little girl Sladká holčičko
I prefer jsem raději
You behind the wheel když jsi za volantem ty
And me the passenger a já jsem pasažér
Drive I´m yours to keep jeď, jsem tvůj
Do what you want dělej co chceš
I´m going cheap jedu levně
Tonight dnes večer.