Saturday, September 09, 2006

#Little 15 Patnáctiletá

Little 15 Patnáctiletá
You help her forget pomáháš jí zapomenout
The world outside na okolní svět
You´re not part of it yet jestě jsi se nestal její součástí
And if you could drive a jestli budeš moci
You could drive her away odvez ji pryč
To a happier place na štastnejší místo,
That exists in your mind které existuje v tvé mysli
And in your smile a ve tvém úsměvu
She could escape there mohla by tam uniknout
Just for a while alespoň nachilku
Little 15 patnáctiletá.

Little 15 Patnáctiletá
Why take the smooth with rough proč být netrpělivý
When things run smooth když všechno probíhá hladce
It´s already more than enough to je víc než dost
She knows your mind zná tvůj názor,
Is not yet in league který není stejný
With the rest of the world jako zbytku světa
And it´s little intrigues ten má určité intriky
Do you understand rozumíš?
Do you know what she means Víš co myslí?
As time goes by jak jde o čas
And when you´ve seen what she´s seen a když vidíš to co ona
You will budeš
Little 15 patnáctiletá.

Little 15 Patnáctiletá
Why does she have to defend proč musíš bránit
Her feelings inside své vnitřní pocity
Why pretend proč musíš předstírat,
She´s not had a life že neměla život
Alife of near misses plný hledání
Now all that she wants jediné co teď chce
Is 3 little wishes jsou 3 malá přání
She wants to see with your eyes chce vidět tvýma očima
She wants to smile with your smile chce se smát tvým úsměvem
She wants a nice surprise chce zažívat krásná překvapení
Every once in a while stále
Little 15 patnáctiletá.