Saturday, April 07, 2007

Národní důchod

-
Nově vytvořená hodnota v dané ekonomice za určité období, obvykle za jeden rok, zjištěná z úhrnného produktu po odečtení meziproduktu a přenesené hodnoty spotřebovaných pracovních prostředků. Naturálně je národní důchod vymezen jako souhrn všech vyrobených spotřebních předmětů a té části výrobních prostředků, která slouží k rozšířené reprodukci.

Labels: