Monday, April 02, 2007

Marxistický přístup

Zdůrazňuje negativní stránky fungování tržního mechanismu, ztráty spojené s tržní koordinací hospodářských subjektů a zejména vykořisťování dělnické třídy vlastníky kapitálu.
Vývoj v sedmdesátých a osmdesátých letech však ukázal, že existující systém centrálního plánování a řízení ekonomiky není adekvátní náhradou tržního mechanismu a není schopen zajistit efektivní fungování moderní ekonomiky.

1.2.4. - Alternativní přístupy a hodnotové soudy
Budeme-li se zabývat vývojem ekonomik vyspělých zemí v 19. a 20. století, nalezneme zde jak vysoká tempa růstu, rychlý technický pokrok a růst životní úrovně, tak období vysoké nezaměstnanosti, recesí a depresí.
Jediný způsob, jak prokázat nesprávnost teoretického systému, který je založen na hodnotových soudech, spočívá v důkazu, že se skutečný vývoj společnosti ubírá dlouhodobě zcela jinými cestami, než jaké daný teoretický systém předpokládá. Koncepce odmítající autoregulační tržní mechanismus jako základ vývoje ekonomiky nejsou adekvátní současné etapě společenského vývoje.

Labels: