Tuesday, October 23, 2007

Roku 854 padl Hamburk a na jihu Paříž a Rouen. Po porážce Karel Holý rozhodl vítěze vyplatit „danegeldem“ („daní z míru“). Norové ohrožovali okolí Nantes, Akvitánii a Frísko. Normané vyměnili lodě za koně a vydali se do vnitrozemí. Na lodích se dostali podél portugalských a španělských břehů až na jih Evropy. Dobyli Sevillu, ale pro velký odpor Maurů odtáhli zpět na sever.
Karel Holý a Lothar uzavřeli mír a shodli se na společném útoku proti Dánům na Seině. Pro chyby utrpěli porážku a vítězům dali kus Vlámska. Náčelník Björn se usadil na ostrově v ústí Seiny a přepadal okolní kraj.
Náčelník Halstein se v letech 856 - 62 vydal na jih. Ve Španělsku vydrancoval Baleáry, ve Francii Narbonny a Rousillonu. Přezimoval na ostrově Carmague. V Itálii dobyl Pisu a Luny, o které si myslel, že je to Řím. Při dobytí použil lsti. Dostal se až do Alexandrie, kde se otočil zpět.
Karel Holý se rozhodl stavět mosty přes řeky, aby zabránil Normanům proplouvat do vnitrozemí. Poprvé byli Normané poraženi armádou markýze Roberta Silného.
Roku 878 do franské říše připlulo „velké vojsko“ a následovalo 13 let bojů. Roku 882 bylo v bitvě u Maastrichu úplně poraženo a zbytek odešel do Anglie. Poslední zbytky se vylodili jižněji a neúspěšně dobývali Paříž (velitel Rollo). Přezimovali v Burgundsku. Hrabě Odo je zatlačil až k moři. Nakonec uzavřeli s Karlem Tupým mír a dostali lénem zemi (Normandie).
(obrazová příloha č. 1, 2)