Sunday, October 21, 2007

Vikingské vpády do Francie a jižní Evropy

Po smrti Karla Velikého na franský trůn dosedl Ludvík Pobožný. Nejdříve pilně dodržoval obranu pobřeží jako jeho otec, později ji pro mocenské spory se svými syny zanedbal, což byla příležitost pro Dány - Normany. Roku 834 dobyl Dán Horik hlavní město Fríska Dorestad, středisko obchodu na severu. Obětí se stalo celé Frísko a pozdější Normandii (dobyto dnešní Calais). Roku 843 zemřel Ludvík Pobožný a říše byla Verdunskou smlouvou rozdělena mezi jeho tři syny. Východní část připadla Ludvíku Němci, západ Karlu Holému a střed Lotharovi. Téhož roku bylo dobyto Nantes (Nory).

Labels: