Monday, August 21, 2006

It´s No Good To není správné

I´m going to take my time Nebudu pospíchat
I have all the time in the world mám času kolik chci
to make you mine k tomu, aby ses stala mou
it is written in the stars above je to psáno ve hvězdách nade mnou
the gods decree Bohové tak rozhodli
you´ll be right here by my side a Ty budeš tady na mé straně
right next to me tady vedle me
you can run, but you cannot hide. můžeš utíkat, ale nemůžeš se schovat.

Don´t say you want me Neříkej, že mne chceš
don´t say you need me neříkej, že mne potřebuješ
don´t say you love me neříkej, že mne miluješ
it´s understood já rozumím
don´t say you´re happy neříkej, že jsi šťastná
out there without me tam beze mě
I know you can´t be vím, že nemůžeš být,
´cause it´s no good. protože to není správný.