Tuesday, April 10, 2007

Hrubý a čistý produkt

Hrubý produkt vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu finální produkce zboží a služeb vyrobených v dané ekonomice v průběhu jednoho roku. Je zjišťován jako přidaná hodnota, kterou lze definovat jako souhrn všech hodnot přidaných ve výrobních jednotkách jejich vlastními výrobními činnostmi k hodnotě všech subdodávek (resp. k hodnotě meziproduktu), tedy rozdílem hodnot mezi prodeji (či tržbami) podniku a jeho nákupy materiálů, polotovarů a služeb od ostatních podniků. Skládá se z amortizace a sumy jednotlivých forem důchodů (mzda, zisk, úrok, renta), které tvoří čistý produkt. Amortizace je peněžní výraz opotřebení prvků fixního kapitálu za určité období. Čistý produkt je pak vymezen jako hrubý produkt snížený o objem amortizace. Hrubý produkt zahrnuje hrubé investice a tím poněkud zkresluje skutečnou výkonnost ekonomiky, protože část hrubých investic slouží k obnově spotřebovaných kapitálových statků, tuto hodnotu již tedy společnost měla k dispozici, a proto bychom ji neměli opětovně započítávat mezi výkony ekonomiky v daném roce. Tento nedostatek lze odstranit, když od hrubých investic odečteme odpisy ze znehodnocení kapitálu.

Labels: