Wednesday, April 11, 2007

1.3.3.a) hrubý domácí produkt (GDP)
- hodnota vytvořená na území daného státu bez ohledu na státní příslušnost ekonomických subjektů
1.3.3.b) hrubý národní produkt (GNP)
- hodnota vytvořená státními příslušníky dané země, bez ohledu na místo tvorby

1.3.4. - Čistý ekonomický blahobyt
Je představován hodnotou GDP, resp. GNP, ke které je připočtena hodnota výrobků a služeb produkovaných stínovou (ilegální) ekonomikou a výrobků a služeb vyráběných pro vlastní potřebu domácnostmi a škody, které v důsledku ekonomických činností vznikají na životním prostředí.

Labels: