Wednesday, October 24, 2007

Vikingové v Normandii

Tuto půdu získali Normané od franského krále Karla Tlustého jako léno, protože si od toho sliboval zároveň ochranu země
Roku 911 se stal vévodou v Normandii vikingský náčelník Rollo. Dodnes není jisté zda to byl Dán či Nor. Roku 912 byl pokřtěn. Po dvě až tři staletí měla Normandie charakter smíšeného severskofranského knížectví. Protože ležela velmi blízko největším feudálním absolutistickým velmocím (Franská říše, Německo), museli se Seveřané přizpůsobit a podřídit se kontinentálnímu způsobu vlády - feudalismu. Rollo nastolil silnou absolutistickou vládu zcela odlišnou od demokratické vlády na severu. Normandie se stala zemí se silnou centralizovanou a militární mocí.
Kolem roku 1000 se uskutečnilo shromáždění všech normanských sedláků, kteří požadovali volné užívání lesů a jezer. Rollo nechal povstání surově potlačit. Bylo dovoleno pořádat pouze shromáždění nejvyšších představitelů šlechty.
Po Normanech tu zbyly některé jejich místní názvy. Například místní jména končící na -bec nebo -bu.

Labels: