Monday, April 16, 2007

Nominální a reálný produkt, deflátor

Při srovnávání vývoje a velikosti GDP či GNP z jednoho roku na druhý vytváří problém zvyšování či snižování cenové hladiny. Srovnání výkonnosti ekonomiky bude tím nepřesnější, čím vyšší bude míra inflace (či deflace), budeme-li používat běžných cen.

1.3.5.a) nominální produkt
- GNP či GDP je vyjadřován v běžných (tržních) cenách

1.3.5.b) reálný produkt
- očištěná velikost nominálního produktu o tzv. inflační změny prostřednictvím stálých cen , tj. cen zvoleného roku, pomocí nichž pak oceňujeme vyrobené zboží a služby v daném roce. K výpočtu se používá cenových indexů.

1.3.5.c) cenový deflátor
- podíl mezi veličinou nominálního produktu a veličinou reálného produktu. Podává informaci o výši inflačního znehodnocení produktu v daném roce, tzn. informaci o vlivu cenových změn na velikost hrubého produktu.

Labels: