Monday, September 24, 2007

Vikingské období

se stalo slavnou etapou v dějinách skandinávských zemí (Dánsko, Švédsko, Norsko) a článkem v dějinách jižní a západní Evropy a Ruska. Vikingové několik staletí ovládali Atlantský oceán a Baltské moře, osídlili Island, Grónsko a jiné ostrovy a snad dokonce dosáhli jako první z Evropanů břehů severní Ameriky.
Jsou známí jako výborní lodní stavitelé a mořeplavci, piráti, ale i schopní obchodníci. V okupovaných zemích zanechali dodnes stopy po svém působení.
U nás nepatří toto období ke známým, protože ovlivnili především přímořské státy nebo státy ležící u veletoků, nimž se rozhodně nemůžeme počítat. A tak jejich působení nemělo na naše území přímý dopad.
V této práci bych vás i sebe chtěla blíže seznámit a vikingskými výpravami, se způsobem života Vikingů a jejich kulturou.

Labels: