Friday, February 22, 2008

Města

Města vyrůstala na pobřeží, na křižovatkách námořních obchodních cest (Hebedy), ale i ve vnitrozemí na křižovatkách pozemních obchodních cest. Dále na místech, kde se konala thingová shromáždění (Viborg), kolem náboženských středisek a královských sídel. Největší pravděpodobnost patří asi střediskům vzniklých na křižovatkách obchodních cest.