Thursday, March 13, 2008

Vikingové

Řemeslná výroba a životní styl
Zbraně
Mezi hlavní zbraně vikingského bojovníka patřily meč, sekera, kopí, luk a šípy. Těmi nejdůležitějšími byly meč a sekera, které každý Viking nosil stále u sebe.
Vikingové používali dvousečný železný meč s dlouhou širokou čepelí. Protože každý Viking miloval přepych a barvy, byly meče i vykládány nebo zlaceny. Nedosahovaly takové kvality jako franské meče, po kterých byla velká poptávka (vývoz - trest smrti).
Narozdíl od meče, který používal snad celý svět, byla sekera čistě severská zbraň. Byla symbolem krvelačnosti a bojechtivosti. Kolem 8. století vznikl první typ sekery tzv. skeggöx neboli bradatice. Její spodní část byla protažena dolů, a tak připomínala bradku kozla. Kolem roku 1000 se ujal druhý typ tzv. široká sekera, která měla tvar pravidelného lichoběžníka.
Kopí mělo tři hroty ve tvaru dlouhého štíhlého listu. Novější byla vykládána stříbrnými geometrickými tvary.
Z luků a šípů se nám dochovaly jen těžké hroty šípů, které byly noseny ve válcovém toulci.
Nůž se vyráběl ze železa, byl jednosečný s dřevěnou či kostěnou střenkou. Muži ho nosili za opaskem a ženy pověšený na řetízku na krku.
Nejdůležitější pro Vikinga byl kulatý a plochý, nepříliš silný dřevěný štít (mohl být pomalován, zavěšovaly se na boky lodí), kroužkové brnění s dřevěnou nebo železnou přilbou. Brnění a přilby (kónický tvar) byly určeny pro vikingské náčelníky a nebyly moc rozšířeny.
Někteří Vikingové - vojáci - trpěli zvláštním typem psychopatie. Měli z boje zuřivé opojení a bojovali bez výzbroje, prostě jen tak (nazývali se berserkové a ulfhe nar). Říkalo se, že je bůh Odin očaroval.
Nejoblíbenějším zvířetem byl kůň a až za ním následoval pes. Obě zvířata svého pána následovala až do hrobu, kde byla spolu s ním pochována. Vikingové byli stejně dobří jezdci, jako mořeplavci a neváhali pro svého koně koupit tu nejkrásnější a nejlepší výstroj. Výstroje bývaly vykládané a bohatě zdobené.

Labels: