Wednesday, May 16, 2007

Hospodářský cyklus spjatý s multiplikátorem a akcelerátorem –

a) autonomní a vyvolané investice – část investičních výdajů nezávisí na velikosti reálného národního důchodu. Velikost těchto autonomních investic je podmíněna tempem růstu obyvatelstva, rychlostí s níž se realizuje technický pokrok, odvahou investorů investovat, atd. Druhá část investic je určena velikostí národního důchodu. Tyto investice jsou označovány jako vyvolané investice, tj. nereagují na změnu důchodu v přesně stejném rozsahu, jak se vyvíjí důchod.

b) akcelerační princip – vyjadřuje skutečnost, že čisté indukované investice jsou funkcí míry změny reálného produktu. Rychlé tempo růstu GNP je provázeno ještě vyšší dynamikou investic.