Wednesday, May 09, 2007

Keynesiánské pojetí –

V keynesiánském pojetí dost dobře nemůže vláda determinovat množství peněz v oběhu, může ho však prostřednictvím změn monetární báze ovlivňovat. Nabídka peněz je závislá na úrokové míře.
Rovnováha na trhu peněz –

O stavu rovnováhy na trhu peněz lze mluvit tehdy, když na trhu panují takové podmínky, že nevznikají tendence ke změně jednotlivých veličin.
a) na straně nabídky peněz stojí množství peněz, tedy hotové peníze a depozitní peníze
b) na straně poptávky vystupuje očekávaná držba peněz soukromého nebankovního sektoru