Tuesday, May 08, 2007

4.5.1.

Tak jako u agregátní poptávky, je třeba podívat se i na agregátní nabídku peněz ze dvou stran.
Monetaristické pojetí –
Agregátní nabídka je chápána jako vnější veličina, která je závislá na chování vlády a centrální banky, které mohou určovat a měnit množství peněz v oběhu. Nabídka peněz zde působí jako destabilizátor ekonomiky, neboť dochází-li k prudkým a výrazným změnám množství peněz v oběhu, vede to k šokům, kterým se musí jinak stabilní poptávka po penězích přizpůsobovat, což vede k hospodářským cyklům.
Východisko:
Centrální banka vytváří monetární (peněžní) bázi (základ) složenou z oběživa a bankovních rezerv. Pokud centrální banka nakupuje od obchodních bank obligace, či snižuje povinnou míru rezerv, umožňuje bankám zvyšovat rozsah nabízených úvěrů, kdy díky převodům a opětovnému ukládání vzniká tzv. multiplikační efekt, což znamená, že množství peněz v oběhu, které tímto způsobem vzniká, je m-násobkem monetární báze.