Sunday, May 06, 2007

Funkce peněz

4.3.1. - prostředek směny - schopnost peněz zprostředkovat směnu, díky ochotě všech ekonomických subjektů přijímat peníze k úhradě závazků
a) oběživo = bankovky a mince
b) depozitní peníze = bezhotovostní peníze na účtech

4.3.2. - míra hodnoty či zúčtovací jednotka - spojena se schopností peněz být mírou ocenění všech ostatních statků a služeb. Peníze se stávají nástrojem porovnávání a měření hodnot různých statků a služeb

4.3.3. - uchovatel hodnot - v této funkci slouží peníze k přenášení hodnoty do budoucna = uskutečnění pozdějších nákupů

Labels: