Tuesday, May 15, 2007

a) teorie interních příčin – hledá příčiny uvnitř hospodářství
• snaha firem maximalizovat zisk úsporami mzdových nákladů, což vede k zaostávání poptávky za nabídkou
• nestabilita investičních výdajů, která je dána střídáním optimistických a pesimistických odhadů podnikatelů o budoucích výnosech investic
Tato teorie vycházející z interních příčin je základem pro keynesiánskou teorii cyklu, podle níž jsou cykly způsobeny výkyvy celkové agregátní poptávky, zejména ale výkyvy investic.