Tuesday, May 22, 2007

Podle závažnosti dopadů

na ekonomiku, bývá inflace rozlišována na:
a) mírná inflace = ekonomické subjekty důvěřují penězům, uzavírají smlouvy vyjádřené v nominálních veličinách, potřeba řízení struktury aktiv není tak naléhavá. Jde o nízkou, zpravidla jednocifernou míru inflace.
b) pádivá inflace = lidé ztrácejí důvěru k penězům, preferují držbu jiných finančních nebo věcných aktiv. Rozšiřuje se indexování nominálních veličin buď k určitému cenovému indexu nebo k zahraniční měně.
c) hyperinflace = cenová hladina roste o tisíce a více procent ročně. Peníze přestávají fungovat, rozšiřuje se naturální směna a používání stabilnějších zahraničních měn. Je nutná měnová reforma.

Labels: