Saturday, May 19, 2007

princip investičního multiplikátoru

– odráží důchodotvorný efekt investic, při němž dodatečné autonomní investice vedou k rozšíření poptávky, růstu využití kapacit a zaměstnanosti.Je to koeficient, kterým je třeba násobit celkový přírůstek investic, abychom dostali jimi vyvolaný přírůstek důchodu.

delta Y = (1 / 1 – {delta C / delta YD})* delta I

kde: delta C / delta YD … mezní sklon ke spotřebě
I … investice
Y … národní důchod

Labels: