Saturday, May 05, 2007

preference likvidity

Teorie preference likvidity vysvětluje držbu peněz hospodářskými subjekty či jejich poptávku po penězích.
Motivy preference likvidity:
a) transakční poptávka po penězích, jenž je spojena s časovým nesouladem mezi přijímáním peněz v podobě důchodů či tržeb a jejich vynakládání

b) opatrnostní motiv = je dán snahou ekonomických subjektů vyhnout se riziku a zabezpečit se před nejistou budoucností, což vede k vytváření dlouhodobých peněžních zásob k překonání nepříznivých důsledků

c) motiv spekulační = je založen na funkci peněz coby uchovatele hodnot a spojen s úsilím ekonomických subjektů získat dodatečné bohatství na základě výhodných nákupů a prodejů různých aktiv

Labels: