Sunday, April 22, 2007

Agregátní nabídka

Vyjadřuje celkovou nabídku všech statků a služeb v ekonomice vytvářenou podniky. Vyjadřuje tedy současně výkon ekonomického systému, který můžeme označit jako makroekonomický výstup. Ten je běžně měřen makroekonomickými ukazateli, jako je hrubý národní produkt. Agregátní nabídku můžeme vyjadřovat v peněžní podobě. Je to souhrn peněžní hodnoty všech statků a služeb, které ekonomika produkuje.
Pro grafickou podobu agregátní nabídky budeme uvažovat, že národním produktem je nabídka jediného produktu, který budeme měřit na horizontální ose. Na vertikální ose budeme měřit cenovou hladinu (cenu našeho národního produktu) pomocí indexu cen či indexu životních nákladů.

Labels: