Thursday, April 26, 2007

Agregátní poptávka

Množství národního produktu, které v daném období domácnosti, podniky, vláda či cizinci nakupují. Agregátní poptávka je ovlivňována cenovou hladinou a vývojem důchodů i nástroji hospodářské politiky. Agregátní poptávka tedy vyjadřuje veškeré výdaje všech ekonomických subjektů v národním hospodářství v daném období. Jedná se o výdaje domácností na nákup spotřebních statků krátkodobé i dlouhodobé spotřeby, výdaje podniků na investice, vládní nákupy statků a služeb a v otevřené ekonomice čisté vývozy.

Labels: