Sunday, April 29, 2007

Makroekonomická rovnováha

Je dána interakcí (vzájemným působením) agregátní nabídky a agregátní poptávky. Bod, v němž se krátkodobá křivka agregátní nabídky a křivka agregátní poptávky protínají, nazýváme bodem makroekonomické rovnováhy. Čím dále od potencionálního produktu vlevo se protínají, tím více má makroekonomika nevyužitých zdrojů. Pokud leží náš bod makroekonomické rovnováhy vpravo od potencionálního produktu, trpí ekonomika vysokou mírou inflace a nachází se v situaci přetěžování výrobních faktorů. Tato situace není dlouhodobě udržitelná.

Labels: