Wednesday, May 02, 2007

Povaha peněz

Peníze jsou zvláštním druhem aktiv, které plní funkci prostředku směny, míry hodnoty a uchovatele hodnoty. Peníze mají následující vlastnosti:
- mají nulovou elasticitu substituce a výroby = nejsou volně reprodukovatelným statkem (nelze je vyrobit)
- jsou dokonale likvidní = jestliže při směně určitého aktiva za jiné nevynaložíme žádný dodatečný náklad a ani neutrpíme žádnou újmu, jedná se o zcela likvidní aktiva.
- jejich držba je spojena téměř s nulovými náklady = není třeba hledat žádného kupujícího

Labels: