Sunday, September 30, 2007

Situace ve Skandinávii

před začátkem vikingských výprav v 7. a 8. století
Asi nejdůležitější je zamyslet se nad tím, proč vlastně vůbec vikingské výpravy začaly. Nejdříve musím objasnit poměry, které touto dobou, v 7., 8. století, panovaly v Švédsku, Norsku a Dánsku. Protože je z této doby velmi malé množství písemných pramenů, opírali se historikové především o archeologické nálezy.
• Švédsko
Slovo Sverige (Švédsko) je odvozeno od slova Svíaríki (království Sveů). Jak už název napovídá Švédsko bylo velmi silnou monarchií. Opravdu tam existovala monarchie, jak se vypráví v ságách o starém královském rodu v Upplandu. Byla to nejstarší a nejsilnější monarchie na celém severu, což dokládá i mohutná expanze Švédů v 8. století na východ k Ladožskému jezeru do oblasti osídlené Finy. Stejně tak bylo nejrozvinutější zemí, což dosvědčují nálezy z Upplandu a Gotlandu. Byla tam velice rozvinutá kultura, která byla pravděpodobně ovlivněna jihogermánskými kmeny.

Labels: